Meekijken in vogelnesten

        Sinds 1 maart kun je op www.beleefdelente.nl weer meekijken in een aantal vogelnesten. Vogelbescherming heeft camera’s geplaatst bij acht nestplaatsen en zes daarvan zijn inmiddels al in gebruik genomen. Dus kun je al genieten van de activiteiten van de steenuil, oehoe, ooievaar, boomklever, ijsvogel en slechtvalk. De boerenzwaluw en de purperreiger worden nog […]

Kijk mee in acht vogelnesten

Op de website beleef de lente kun je weer life meekijken in acht vogelnesten. De torenvalken en de steenuilen broeden in een open schuur, de oehoe in een steengroeve, de ooiveaars hebben een nest in de uiterwaarden van de IJsssel en de boomklevers zitten in een nestkast die eigenlijk voor een bosuil is bedoeld. De ingang hebben […]