Biodiversiteit staat centraal op Moeder-Natuur-Dag

Het Platform Biodiversiteit Tilburg organiseert op 13 mei 2012 de jaarlijkse biodiversiteitsdag. Van 11:00-16:00 uur is op het centrale plein van de Oude Warande de Biodiversiteitsmarkt. Daar is van alles te doen voor groot en klein, zoals planten ruilen en nestkastjes timmeren. Je krijgt informatie over o.a. ecologisch tuinieren, bijenhotels en bedreigde diersoorten. Dus neem je moeder lekker mee naar buiten dit jaar!

Het Wereld Natuur Fonds doet mee op deze mooie dag, met onder andere:
– een quiz voor groot – over biodiversiteit,
– en een quiz voor kleiner – over bedreigde diersoorten,
– buttons maken,
– informatie over het Wereld Natuur Fonds, projecten etc.

En we hebben deze keer iets speciaals: WATERONDERZOEK! Met hulp van onze hydrobioloog Wim, die zijn microscoop meeneemt, kun je onderzoeken wat er in de vijver allemaal leeft. Komen er cyanobacteriën voor? Wil je weten of in de vijver ook amphidromen leven? Vraag het Wim!

Kijk voor al onze activiteiten in de regio Midden-Brabant op www.wnf.nl/middenbrabant

Wat is dat eigenlijk, biodiversiteit?
Biodiversiteit geeft aan hoe het is gesteld met de soortenrijkdom en gezondheid van een bepaald ecosysteem. Wereldwijd loopt de soortenrijkdom sterk terug; tussen 1970 en 2007 zagen we bijna 30% achteruitgang. Ook in Nederland is het aantal soorten dieren en planten sterk afgenomen; sinds 1900 met meer dan de helft!

Waarom zouden we ons druk maken als de biodiversiteit minder wordt?
De natuurlijke balans in een omgeving kan worden verstoord, waardoor zaken zoals schoon water en vruchtbare grond, in gevaar kunnen komen. Biodiversiteit heeft ook een gevoelswaarde; de natuur is een bron van plezier en inspiratie. De natuur is leuk! Het is dus níét leuk als er steeds minder soorten planten en dieren op aarde zijn.

Kijk voor het volledige programma op www.biodiversiteittilburg.nl