Doezo?! legt op een super leuke manier aan kinderen en tieners uit wat duurzame ontwikkeling nou is en Hoezo?! het belangrijk is om daarmee bezig te zijn.

Dit uitleggen doen Marieke van Krugten en Lemke Staring voornamelijk door het geven van leuke, interactieve workshops op locatie. Bij organisaties, bij mensen thuis of bijvoorbeeld op Het Derde Erf in Soest. Activiteiten met namen als: ‘creëren met afval’ (knutsels zijn niet duurzaam, dus de creaties kan je ook echt gebruiken!), ‘steek je licht op met energie’, ‘Bio is logisch’ en de workshop ‘Water Powerrr’ zijn een aantal voorbeelden van workshops die de dames van Doezo?! doen.

‘Aan de slag’ is het motto van Doezo?! Juist door dingen te doen leer je, en vooral als het om onderwerpen als duurzaamheid gaat. Leuk is wat het moet zijn, naast fris en natuurlijk gaaf. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de realisatie van een Mobiele Doezo?! de zogenoemde ‘Groene Parade’. Dit wordt een gave, duurzame bus, met een uitvouwbare maffe tent waarin kinderen op een theatrale manier kennis maken met de thema’s van Doezo?! energie, recycling, water en voedsel.

Vooral door de samenwerking aan te gaan met bedrijven gaat Doezo?! haar ideeën en ambities waarmaken. Er wordt kennis gedeeld of samen een experiment bedacht wordt. Vervolgens koppelt Doezo?! deze bedrijven met kinderen, maar vooral met hun ouders. Want het gaat er natuurlijk om dat alle goeie dingen die bedrijven doen als het om duurzaamheid gaat, dit aan het grotere publiek bekend wordt gemaakt. Op die manier kan de duurzaamheidsgolf gestaag blijven doorrollen.

Verdere ambities (lees: dromen!) zijn een vaste locatie, een echt Ontdekcentrum voor kinderen en tieners en een eigen Doezo?! Speelgoedlijn.
Kortom, plannen genoeg! Wilt je op de een of andere manier Doezo?! helpen om deze plannen te realiseren, neem contact op via de website http://www.doezo.org/. Uiteraard kun je hier ook de verdere ontwikkelingen in de gaten houden of natuurlijk een workshop aanvragen.