Sinds 1 maart kun je op www.beleefdelente.nl weer meekijken in een aantal vogelnesten. Vogelbescherming heeft camera’s geplaatst bij acht nestplaatsen en zes daarvan zijn inmiddels al in gebruik genomen. Dus kun je al genieten van de activiteiten van de steenuil, oehoe, ooievaar, boomklever, ijsvogel en slechtvalk. De boerenzwaluw en de purperreiger worden nog verwacht. Vier van deze vogels staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Per vogelnest wordt een logboek bijgehouden en kijkers kunnen vragen stellen en reacties plaatsen in het forum. Ook kun je een vogel adopteren.

Maar dichtbij huis kun je natuurlijk zelf ook onderdak bieden aan vogels. Door een nestkast aan je muur of in je tuin op te hangen. Er zijn verschillende adressen waar je mooie kastjes en huisjes kunt vinden.

Deze nestbol is bijvoorbeeld geschikt voor een winterkoninkje. Het winterkoninkje broedt op verborgen plekjes, bijvoorbeeld in een heg of in de klimop. Hang de bol op zo’n plekje op. Als je de bol ergens vrij ophangt, dan heb je kans dat er een ander vogeltje in gaat broeden, bijvoorbeeld een koolmees. De nestbol is te koop bij Waveka natuurbeschermingsproducten.

 Vivara verkoopt nestkasten die zijn ontworpen in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Ze hebben kasten van FSC-hout en betonhout en ook heel speciale nestkasten zoals eendenkorven en kasten voor grote vogels zoals steenuilen en torenvalken. Deze open nestkast is bestemd voor de grauwe vliegenvanger, roodborst en witte kwikstaart. Maar ook de merel maakt in deze kast soms zijn nest.
Deze is nu in de aanbieding van  € 14,95 voor € 8,95!  Op de site kun je ook lezen hoe je de nestkasten het beste kunt ophangen.

Tot slot vind je bij Bobizz  huisjes die geschikt zijn als nestplaats in de lente en als voederplaats in de winter. Ze zien er bovendien erg leuk als Scandinavische houten huizen. Kijk voor alle verschillende modellen op de website.

Op de site van de Vogelbescherming vind je volop informatie over vogels en wat je kan doen om vogels – ook in de stad – een plekje te bieden. Ook staan er leuke games op om vogels te herkennen.