Een bijzondere manier van reizen met WederzijdsWederzijds organiseert reizen voor kleine groepen naar Brazilië, India, Indonesië en Tanzania. In deze landen worden projecten van groepen bezocht,die zichzelf proberen te bevrijden van armoede, uitbuiting en onderdrukking; bij de reizigers leiden deze sociale contacten tot respect voor mensen die zo bezig zijn en tot bewustwording over de oorzaken van de welvaartsverdeling in de wereld.

Bij de reizen van Wederzijds is er ook aandacht voor de natuur en voor cultureel, historisch of toeristisch interessante plaatsen. De reizigers blijven na hun reis vaak in contact met de bezochte groepen. Dat gebeurt door briefcontact met de leiders van die organisaties en soms ook door hen uit te nodigen op bijeenkomsten van Wederzijds. Wederzijds als organisatie geeft geen financiële ondersteuning aan projecten. Wel probeert Wederzijds bij verzoek om steun voor een project de aanvraag onder aandacht van donororganisaties te brengen.

Werkwijze van Wederzijds
Er zijn voor 2011 reizen aangekondigd voor Brazilië, India, Indonesië en Tanzania. Bij voldoende belangstelling voor een aangekondigde reis wordt een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Daar komt aan de orde het te bezoeken land, de daar te bezoeken projecten en de manier van reizen. Een eigen inbreng in de keus van de te bezoeken projecten is mogelijk. Wederzijds verzorgt de voorlichting, de planning en organisatie van bezoeken, de onderkomens en de leiding van de reis.

Zelfredzaamheid
Initiatiefnemer Jan Glissenaar bereisde tientallen jaren als freelance verslaggever vele ontwikkelingslanden. Hij ziet het meeste perspectief voor de oplossing van de armoedeproblemen in de inspanningen van de armen zelf, in hun eigen organisaties. De bijdrage van Wederzijds ligt in het solidair zijn met hen. En echt solidair zijn gaat veel beter als je elkaar kent.

Op 2 april is er een ledenvergadering in Utrecht, waar ook belangstellenden welkom zijn. Ga eens langs een maak kennis met Wederzijds reizen.