De verkiezingen staan voor de deur. Vind jij natuur, milieu en duurzaamheid belangrijk? Wil je weten welke partijen het best bij jouw standpunten daarover passen? Doe dan de Groene Kieswijzer! Het kost je slechts 5 minuten.

“Er moet een Energiewet komen, die vastlegt dat Nederland de komende decennia geleidelijk helemaal overschakelt op duurzame energie.”

  • “Voor vlotte wegverbindingen mag best wat natuur en landschap opgeofferd worden.”

Op dit soort stellingen kun je antwoorden met Eens, Oneens of Geen mening. Bovendien kun je aangeven welke stellingen je erg belangrijk vindt. 

Op de site kun je ook lezen wat de verschillende partijen vinden over 22 milieuonderwerpen; van natuurbescherming tot genetische manipulatie. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten – behalve de PVV – werkten mee aan een analyse van hun plannen op deze onderwerpen.

De Groene Kieswijzer voor deze verkiezingen is gemaakt door Natuur & Milieu, De12Landschappen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds. Het is een initiatief van Natuur & Milieu.