Op de website beleef de lente kun je weer life meekijken in acht vogelnesten. De torenvalken en de steenuilen broeden in een open schuur, de oehoe in een steengroeve, de ooiveaars hebben een nest in de uiterwaarden van de IJsssel en de boomklevers zitten in een nestkast die eigenlijk voor een bosuil is bedoeld. De ingang hebben ze met klei wat kleiner gemaakt. Bij alle nesten is het een en al bedrijvigheid. Erg leuk om te zien! De vogels bouwen een nest, krijgen onverwacht bezoek van andere vogels of van een eekhoorn, de uil eet af en toe een muisje, de oehoe laat allerlei oehoe-geluiden horen. Er is echt van alles te zien en te horen. Per nest houden mensen een logboek bij van alles wat er gebeurt. Ook kun je vragen stellen over de vogels en hun gedrag.
Beleef de Lente is een initiatief van Vogelbescherming Nederland.