… En fluit het kabinet terug. Dat is een nieuwe actie van de Vogelbescherming.  Want het kabinet bezuinigt de komende jaren honderden miljoenen op natuur. En dat is rampzalig voor de vogels!
  • Wolken strandlopers die over onze wadden en slikken golven, duizenden ronddobberende duikeenden… De Wadden, de Delta, het IJsselmeer, stuk voor stuk unieke natuurgebieden. Van levensbelang voor trekvogels uit álle windstreken. Maar er is steeds minder voedsel voor trekvogels. Velduilen vinden geen muizenrijke plaatsen meer. Strandlopers vinden te weinig kokkels en scholekster te weinig mossels. Vogelbescherming wil daarom dat onze grote vogelrijke natuurgebieden goed beschermd worden: tegen overbevissing, tegen grote bouwprojecten en tegen watervervuiling.
  • Buitelende kieviten, zingende veldleeuweriken, grutto’s op een paal… Een Hollands voorjaar kan niet zonder, nergens broeden zoveel weidevogels als hier. Maar hoe lang nog? Weidevogels worden steeds zeldzamer, enkele staan op het punt van uitsterven. Het wordt stiller en saaier op het boerenland. De ooit zo talrijke veldleeuwerik is bijna verdwenen! Natuurvriendelijke landbouw is daarom noodzakelijk. Goede plannen daarvoor ontbreken in het regeringsbeleid. Vogelbescherming wil dat het kabinet met kracht natuurvriendelijke landbouw stimuleert. We hebben natte graslanden nodig, vol bloemen en vlinders, waar jonge weidevogels veilig kunnen opgroeien. De weidevogelgebieden die er nog zijn moeten goed beschermd worden.
  • Nederland is heel belangrijk voor overwinterende ganzen, daarvan worden er nu al meer dan 100.000 geschoten. Dat dreigen er nog meer te worden. Als boeren de werkelijke schade die ze lijden door de ganzen vergoed krijgen, hoeven er helemaal geen ganzen te worden gedood. Een betere oplossing. En nog goedkoper ook.Vogelbescherming wil een goede toekomst voor vogels en natuur.

Ben jij het hier van harte mee eens? Ga dan naar de site en stuur ook een kaartje aan Mark Rutte!

Overigens kun je ook gewone kaarten versturen via de Vogelbescherming. Er is volop keuze uit prachtige, kleurrijke en grappige vogelkaarten. Bijvoorbeeld deze mooie koolmezen in de sneeuw.